Jihočeská správa nemovitostí s.r.o.

O společnosti

V roce 1997 založil Jaromír Grégr s živnostenskými oprávněními k zprostředkování obchodu a služeb, správě a údržbě nemovitostí a realitní činnosti, realitní kancelář, která zpočátku začala nabízet zejména služby týkající se nákupu , prodeje a pronájmu nemovitostí a postupně se začala zabývat kompletní nabídkou realitních služeb (nákup, prodej, pronájem, správa nemovitostí, development, investice, apod.).

Dne 21.2.2000 byla založena firma REALITY GRÉGR s.r.o., jako právní nástupce stávající realitní kanceláře p. Jaromíra Grégra a tato firma nadále pokrývala rozsahem své činnosti celé spektrum již výše uvedených služeb realitního trhu. Na podzim roku 2004 bylo rozhodnuto, že vzhledem k objemu zakázek v sekci "správa nemovitostí" a profesní náročnosti této realitní činnosti si situace žádá oddělení správy nemovitostí pod samostatnou společnost. Proto bylo dne 10.11.2004 notářským zápisem změněno jméno firmy REALITY GRÉGR s.r.o. na Jihočeskou správu nemovitostí s.r.o., která se nyní specializuje výhradně na správní činnost a veškeré ostatní realitní činnosti nadále provádí nově vzniklá obchodní firma, která převzala původní název REALITY GRÉGR s.r.o..

V současné době Jihočeská správa nemovitostí s.r.o. spravuje stovky bytů a nebytových prostor. Má zkušenosti se správou všech typů nemovitostí (bytové domy, nebytové domy, smíšené domy, panelové domy, administrativní budovy), v různých typech vlastnictví.

Firmu tvoří tým lidí, kteří se pohybují v oblasti správy nemovitostí několik let a za kterými stojí rovněž externí spolupracovníci a odborníci z oblasti práva, daňového poradenství, stavebnictví a dalších oborů.

Jihočeská správa nemovitostí s.r.o. je zapsána v "Komoře správců nemovitostí" vedené při Asociaci realitních kanceláří a pravidelně se také účastní výukových kurzů a celkově je zapojena do systému čerpání a předávání informací a vzájemné profesní spolupráci v rámci členů ARK a Komory správců nemovitostí.

Komora správců nemovitostí a Asociace realitních kanceláří jsou v současnosti svým počtem i územním záběrem největšími sdruženími společností, které se zabývají správou nemovitostí a realitní činností v České republice. Členové těchto profesních sdružení jsou pouze takové společnosti, které podléhají přísným kritériím členství, mají uzavřenou pojistnou smlouvu na riziko ze své činnosti, dodržují stanovy a vnitřní směrnice asociace, respektují rozhodnutí přijatá orgány asociace, jednou ročně doloží na požádání generálního sekretáře osvědčení odborné způsobilosti.